Harf Harf Arayın

Üzüm

131

Rüyada görülen üzüm, güzel bir rızıktır. Üzüm devam eden toplu ve geniş bir rızıktır.

Mevsiminde üzüm görmek dünyada meydana gelen ucuzluğa ve bol bir maişete delâlet eder. Mevsiminin dışında üzüm görmek, rüya sahibinin vaktinden önce erişeceği hayırdır. Bazan da bu, vaktinden önce elde edeceği haram bir şeydir.

Rüyada yerden bir salkım üzüm kaldırdığım görün kimse, bir kadın tarafmdan toplu bir mala nail olur.

Rüyada görülen üzüm salkımları bir dirheme delâlet eder.

Siyah üçüm devam etmeyen bir rızıktır. Bazı tâbirciler mevsiminde siyah üzüiüı, üzüntü ve keder, mevsimi dışında ise hastalıktır, dediler. Eğer üzürn askıda olursa, şiddetli korkuya delâlet eder.

Rüyada sultanın kapısından siyah üzüm kaldırdığım ve danelerinin sayısını da bildiğini gören kimse, o danelerin adedince dövülür.

Beyaz üzüm, sırf hayır ve şifadır. Zira Nuh (A.S.) verem hastalığına yakalandığı zaman Cenab-ı Hak tarafından beyaz üzüm yemesi vahyedildi, o da yiyerek şifa buldu.

Siyah üzüm cüz’î bir menfaattir. Bazı tâbirciler üzümün azında da çoğunda da üzüntü ve keder vardır, dediler.

Yere düşmüş üzümü kaldırmak az bir menfaattir.

Rüyada yerden bir üzüm kaldırdığını ve çekirdeğini alıp üzümü tekrar yere attığını gören kimse, hanımıyla çekişir ve müşkil bir durumda kalır.

Mevsiminde görülen üzüm, hayırdır ve kadınlardan veya onlar vasıtasıyla elde edilecek menfaata delâlet eder.

Üzüm güzel ve helal rızka, dostluk ve muhabbete delâlet eder. Bazan rüyada üzüm yemek, — rüyada şarap içmek üzüm yemeye delâlet ettiği gibi— şarap içmeğe delâlet eder. Bazan da cömert kimseden elde edilecek rızka delâlet eder. Bazan da üzüm manasına olan «ineb» kelimesi yanlış yazılarak «Ayb» kelimesi meydana gelir.

Üzümün siyahı geceye, beyazı da kusur manasına gelen gündüze delâlet eder.


Rüyada üzüm görmek, güzel, devamlı, geniş ve toplu bir rızıktır.

Rüyada mevsimi içinde salkım salkım üzümler görmek, dünyada meydana gelen ucuzluğa ve bol maişete delâlet eder.

İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki Rüyada vaktinde beyaz üzüm görmek, yağmur ve çiğ ile tâbir olunur. Beyaz üzüm vaktinde yemek, helal mala delâlet eder. Rüyada çavuş üzümü yediğini görmek, meşakkatle hâsıl olan mala delâlet eder. Vaktinde kırmızı üzüm yemek, az bir menfaata işarettir.

Rüyada beyaz ve siyah üzüm görmek, hayra delâlet eder. Rüyada bir salkım üzüm bulduğunu görmek, bir kadından gelecek toplu mala delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki Rüyada her vakit siyah ve beyaz üzüm görmek, üç veeh ile tâbir olunur

a) Evlat,
b) ilm-i feraiz,
c)
Rüyada üzüm şırası görmek de üç şekilde tâbir edilir

a) Hayırlı mal,
b) Güzel hal ve bereket,
c) Gam ve beladan halâs.
Rüyada birçok beyaz üzümler görmek, gündüz yağmuruna, siyah üzümler görmek gece yağmuruna, beyaz ve siyah karışık üzümler görmek, gece ve gündüz çok yağmura delâlet eder.

Rüyada mevsiminde görülen üzüm, hayır ve menfaattir. Kadınlardan ve onlar vasıtasıyla elde edilecek rızka da delâlet eder.

Yine üzüm görmek, güzel ve helal rızka, dostluk ve muhabbete delâlet eder.


Rüyada görülen üzüm, helâl kazanca, asma ise, zengin bir kadın olarak tanımlanır. Bazen devlet yönetiminde yüksek bir mevki edinmeye, haram yemeye; bazen da dostluk kurmaya, onlardan yardım görmeye yorumlanır. Kimi zaman kısmet ve geçimin bolluğuna, dünya ve ahiret işlerinin yolunda gittiğine; kimi zaman da üzüntüye, hastalığa çağrışım yapar.

Bir kimse rüyada mevsiminde üzüm görse, rüya sahibinin bol kazançlı bir yıl geçireceğine işaret eder. Eğer bu tür rüyayı mevsim harici görürse, rüyayı görenin o yılı sıkıntılı geçireceğine hükmedilir.

Bir kimse rüyada siyah üzüm görse, rüya sahibinin geçiminde belirli dönemlerde sıkıntı çekeceğine işaret eder. Eğer beyaz üzüm görürse, geçim sıkıntısı çekmeyeceğine yorumlanır. Eğer hasta bir kimse rüyada siyah üzüm görürse, rüya sahibinin hastalığının azacağına hükmedilir. Şayet beyaz üzüm görür ise, hastalığının kısa bir sürede geçeceğine işarettir.

Bazı yorumcular koparılmamış üzüm salkımını korkuya işaret saymışlardır. Kimi yorumcular ise, üzüntü ve keder olarak tanımlamışlardır.

Bir kimse rüyada üzüm çekirdeğini veya sapını koparıp attığını görse, rüya sahibinin bir hiç yüzünden tartışacağına işaret eder. Eğer bu tür bir rüyayı evli biri görürse, o kimsenin eşiyle tartışacağına hükmedilir. Memur bir kimsenin aynı rüyayı görmesi ise, o kimsenin amiriyle tartışacağına işarettir.

Bir kimse rüyada üzüm dağıttığını görse, rüya sahibinin çevresinde kendisi için faydalı dostlar edineceğine işaret eder. Eğer dağıttığı üzümler olgunlaşmamış henüz koruk iseler, rüya tersine yorumlanır.

Bir kimse mevsiminde kendisine siyah üzüm verildiğini görse, rüya sahibinin üzüntülü bir haber alacağına işaret eder. Eğer mevsim harici bu tür bir rüya görür ise, o kimsenin hastalanacağına hükmedilir. Şayet üzümü sıkarak suyunu içtiğini görürse, rüyayı görenin ailesine zulüm yapacağına yorumlanır. Şayet üzümleri koruk olarak topladığını görse, o kimsenin bütün çabalarının boşa gideceğine işarettir.

Rüyada ücret görmek, üzüntü ve uğursuzluğa ve başkasının elinde bulunan şeye tama etmesine delâlet eder. Bir kimse kaybolmuş bir şeyi...

Bir kimsenin rüyada ürperdiğini görmesi, Allahu Teâlâ'dan korkmaya, kalbinin yumuşaklığına, şefkat ve merhamet sahibi olmaya delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada âmirlerden birinin evine geldiğini görmesi, feyz ü berekete delâlet eder. Rüyada bir âmirin kendisine gazap ve hiddetle...

Rüyada Ülker yıldızı, işlerinde itiyad ve temkinli olan ve işini sağlam tutan ve kendisini muhafaza eden kimseye delâlet eder. Ülker...

Rüyada ateşe üflemek, fitneye delâlet eder. Yere üflemek, sırlan keşfetmeye ve sır saklamayan kimseye sır söylemeye delâlet eder. Bir kimse...

Rüyada görülen üşüme, beklenmeyen kötü bir habere yorumlanır. Bazen, zarara girmeye, üzüntü çekmeye; bazen da yanlış anlaşılmaya, günâh işlemeye çağrışım...