Harf Harf Arayın

Vasi

77

(ölünün vasiyetini yerine getirmeye tâyin edilen adam.) Bir kimse rüyada kendisinin vasi edildiğini görse, bu rüya altı şekilde tâbir edilir.

1 — Haber verilen şeyin doğru olduğuna,

2 — Ona bir işin havale edilmesine,

3 — Onun şanının yüce oluşuna,

4 — Fazla bilgili olduğuna,

5 — Kırk yaşını aşmış olmasına,

6 — Allah (C.C.)’m himayesinde bulunduğuna, delâlet eder.


Bir kişinin rüyada kendisinin vasi edildiğini görmesi, altı şekilde tâbir olunur

a) Haber verilen şeyin gerçek olduğuna,
b) Ona bir işin havale edilmesine,
c) Şan ve şerefinin yüceliğine,
d) İlim ve irfan nuruna mâlik olduğuna,
e) Kırk yaşını aşmış olmasına,
f) Allahu Teâlâ’nın himayesinde bulunmaya.
Rüyada bir çocuğa vasi olduğunu görmek, ele geçecek nimete ve menfaata ve güzel isimle anılmaya delâlet eder.

Rüyada vali görmek, üzüntü ve sıkıntılara, içki içmeye, oyuna, hırsızlığa, livata, zina, v.s. gibi şeylere delâlet eder. Çünkü rüya sahibi...

Rüyada kendi annesini görmek, hayır ve berekete, sevinç ve sürura delâlet eder. Rüyada görülen anne, hayra yorumlanır. Eğer anne üzgünse,...

Rüyada halk arasında veba çıktığını görmek, hapis veya şer gibi sultan tarafından insanlara gelecek eza ve cefaya delâlet eder. Bazan...

Bir kimsenin rüyada kendisine bilinen bir melek vasıtasıyla vahiy olunduğunu görmesi, izzet ve ikbale, şan ve şöhrete,. hayır ve nimete,...

Rüyada malını vakfetmek, kendisiyle Allah (C.C.)’a yaklaşılacak ve vakfedilen malın miktarınca dünya ve ahiretçe itibarının artmasına sebep olacak salih amellere...

Rüyada vedalaşmak, rütbenin gitmesine, hanımını boşamaya, hastanın ölümüne, yahut bir vatandan diğer vatana göç etmeye, yahut bir sanattan diğer bir...