Harf Harf Arayın

Yaba

79

Rüyada yaba görmek, çiftçilikle uğraşmaya ve topraktan rızık elde etmeye delâlet eder. Bazı kere de yaba görmek, meşakkat ve zahmet ile elde edilen rızka işarettir.


Rüyada görülen yaba, bedenen çalışan, evine ve eşine bağlı geçim sıkıntısı çeken evli bir erkeğe çağrışım yapar. Bazan gizli sırların açığa çıkmasına, günah işleyip saklamasına; bazan da, rızkın genişlemesine, sıkıntılı geçecek bir yolculuğa işaret eder. Kimi zaman, bereketli bir yıl geçirmeye, yalan söyleyip pişmanlık duymaya; kimi zaman da, çocuk sahibi olmaya; bir yerden bir başka yere göç etmeye yorumlanır.

Bazı yorumcular da, rüyada görülen yabayı, iyi huylu, yardımını esirgemeyen dosta işaret saymışlardır.

Rüyada yabani kaz görmek, ucuzluk, bereket, nimet ve çok mala delâlet eder. Yabani kaz, kadri yüce ve şerefli bir kadına...

Rüyada görülen yarasa, gayri meşru doğan çocuğa çağrışım yapar. Bazan körlüğe, gayri meşru kurulan bir ilişkiye; bazan da sapıklığa, uygunsuz...

Rüyada yaban hayvanı görmek, sahra ve dağ başlarında bulunan insanlara ve kendi gurubundan ayrılan bid’at sahiplerine delâlet eder.

Rüyada yatsı zamanı: «Akşam ağlaya ağlaya babalarına geldiler.» (Sûre-i Yusuf, âyet 16.) mealindeki âyet işaretince hile yapmaya, yalan söylemeye, fitne...

Rüyada görülen yanık, davranışlarından ötürü rüya sahibine bir uyarı sayılır. Bazan çok acı bir haberin alınacağına, göz yaşı dökmeye; bazan...

Rüyada yakı otu, ortak olmayı arzu eden kimse için hayırlıdır. Hasta için bu rüya ölümüne delâlet eder. Rüyada yakı otu...