Harf Harf Arayın

Yarasa

88

Rüyada görülen yarasa, gayri meşru doğan çocuğa çağrışım yapar. Bazan körlüğe, gayri meşru kurulan bir ilişkiye; bazan da sapıklığa, uygunsuz iş yapmaya işaret eder. Kami zaman, eşini ihmal etmeye, zararlı alışkanlıklar edinmeye; kimi zaman da gizlenmeye, şaşkınlığa yorumlanır.

Bir kimse rüyada yarasa kuşunu görse, rüya sahibinin eşinden veya yakınlarından habersiz gizli işler yaptığına işaret eder. Eğer yarasa kuşunun omuzuna konduğunu görürse, rüyayı görenin yanlış yola sapacağına, bu yüzden sıkıntılı günler geçireceğine hükmedilir. Şayet evli bir kimse bu tür bir rüya görür ise, o kimsenin eşini aldatıp yabancı bir kimseyle zina yapacağına yorumlanır. Şayet hamile bir kadın aynı rüyayı görür ise, o kimsenin vaktinde doğum yapacağına işaret sayılır.

Rüyada yabani kaz görmek, ucuzluk, bereket, nimet ve çok mala delâlet eder. Yabani kaz, kadri yüce ve şerefli bir kadına...

Rüyada yaban hayvanı görmek, sahra ve dağ başlarında bulunan insanlara ve kendi gurubundan ayrılan bid’at sahiplerine delâlet eder.

Rüyada yaba görmek, çiftçilikle uğraşmaya ve topraktan rızık elde etmeye delâlet eder. Bazı kere de yaba görmek, meşakkat ve zahmet...

Rüyada yatsı zamanı: «Akşam ağlaya ağlaya babalarına geldiler.» (Sûre-i Yusuf, âyet 16.) mealindeki âyet işaretince hile yapmaya, yalan söylemeye, fitne...

Rüyada görülen yanık, davranışlarından ötürü rüya sahibine bir uyarı sayılır. Bazan çok acı bir haberin alınacağına, göz yaşı dökmeye; bazan...

Rüyada yakı otu, ortak olmayı arzu eden kimse için hayırlıdır. Hasta için bu rüya ölümüne delâlet eder. Rüyada yakı otu...